In English In English Suomeksi Suomeksi
 
Voimme kirjoittaa sinulle uuden englanninkielisen tekstin tai muokata jo olemassa olevaa tekstiäsi.

Kirjoituspalvelut

Hyvä kielenhallinta on liike-elämässä oleellista. Globalisoituvassa maailmassa bisnestä tehdään yleensä muulla kuin omalla äidinkielellä. Tämä kieli on usein englanti. Kirjallisessa liikeviestinnässä pienetkin virheet voivat horjuttaa kuvaa ammattitaidostasi.

Koala tarjoaa kaksi kirjoituspalvelua, joiden avulla voit kommunikoida tehokkaammin kansainälisten asiakkaiden kanssa: copywriting eli aivan uuden, tuotteitanne ja palveluitanne kuvaavan tekstin kirjoittaminen, sekä oikoluku eli vanhan tekstin tarkistaminen ja korjaaminen.

Copywriting

Hyvä copy-teksti saa tuotteenne tai palvelunne vaikuttamaan houkuttelevalta mahdollisille asiakkaille. Hyvän tekstin laatiminen ei kuitenkaan ole helppoa. Se vaatii paljon ajatusta: kaikki tarpeettomat yksityiskohdat tulisi jättää pois ja keskittyä olennaiseen. Selkeä teksti alan oikeaa terminologiaa ja sanontoja käyttäen antaa sinusta autoritäärisen ja ammattimaisen kuvan ja vetää asiakkaita puoleensa.

Voit pyytää Koalan apua seuraavien kirjoittamiseen:

  • Verkkosivut. Usein ensimmäinen kontakti mahdolliseen asiakkaaseen, joten verkkosivujen tulisi olla niin selkeät ja huomiota herättävät, että lukija kiinnostuu tarjonnastasi.
  • Esitteet. Paperisia esitteitä tarvitaan edelleen. Niiden tulee myydä tuotteita ja palveluja tehokkaasti ja saada nämä erottumaan kilpailevista tahoista.
  • Esityskalvot. Selkeä ja viimeistelty kieliasu takaa sen, että viestisi menee perille kun esittelet organisaatiotanne ja tuotteitanne mahdolliselle asiakkaalle tai selostat viimeisintä projektia kansainväliselle tiimillenne.
  • Puheet. Joskus on vaikea tietää, mitä sanoa myynti- tai konferenssiesitelmässä tai sijoittajia puhutellessa. Äidinkielenään englantia puhuvan henkilön näkemys antaa sinulle tarvitsemaasi itsevarmuutta minkä tahansa yleisön kohtaamiseen.
  • Kirjeenvaihto. Ilmaisetpa asiasi ruudulla tai paperilla, bisneksessä on aina tärkeää kuulostaa asiantuntevalta sekä seurata kirjeenvaihdossa hyväksyttyjä toimintatapoja. Koala voi auttaa sinua myös tässä - esimerkiksi kehittelemällä englanninkielisiä kirjemalleja kansainvälistä liiketoimintaa varten.
Oikoluku

Jos käännät suomesta tai muusta kielestä englanniksi, syntyperäinen englanninkielinen voi antaa dokumenteille ammattimaisen ja kielellisesti viimeistellyn ulkoasun. Näin tekstin sujuvuus ja luettavuus ovat sillä tasolla, että se voi antaa kilpailutilanteessa juuri sen pienen etumatkan suhteessa muihin.

Monet asiakkaat pyytävät palautetta kirjoituksistaan parantaakseen englannin kielen kirjallista taitoaan. Tämä on suosittu lisäpalvelu, vaikka lisääkin hiukan hintaa.

Voimme oikolukea minkä tahansa tarvitsemasi englanninkielisen tekstin.


Jos olet kiinnostunut kirjoituspalveluistamme, ota yhteyttä.