Infor

Kohti parempaa johtajuusviestintää

Management Institute of Finland (MIF) auttaa ihmisiä ymmärtämään ja kehittämään niitä taitoja, joita heidän organisaationsa tarvitsevat tulevaisuudessa, etenkin johtajuuteen, viestintään ja muutosjohtamiseen liittyen. MIF:n tytäryhtiö Infor keskittyy viestintäkoulutukseen.

Tilanne

Osa Inforin asiakkaista halusi koulutusta englanniksi, koska heidän yrityksensä olivat laajentaneet toimintaansa ulkomaille. Heillä oli tarvetta parantaa sekä sisäistä viestintäänsä muissa maissa työskentelevien kollegoidensa kanssa että ulkoista viestintäänsä kansainvälisten asiakkaidensa kanssa. Erinomaiset esiintymistaidot auttaisivat heitä tulemaan paremmin ymmärretyiksi. Kirjoitustaitojen kehittäminen tehostaisi sähköposteja, ohjeistuksia ja muita tekstejä.

Haaste

Vuonna 2011 Infor otti minuun yhteyttä ja pyysi minua pitämään lyhyen kirjoittamiskurssin IT-asiantuntijoille. Siitä lähtien olen säännöllisesti kouluttanut heidän asiakkaitaan sekä esiintymis- että kirjoitustaidossa.

Esiintymiskoulutukseen osallistuneet ovat oppineet innostamaan kollegoitaan kertomalla uusista ideoistaan. Osa heistä on myöhemmin pitänyt esityksiä suurissa kansainvälisissä konferensseissa ja foorumeissa.  Kirjoittamiskoulutuksessa olleet pystyvät nyt ilmaisemaan itseään entistä selkeämmin raporteissa ja sähköposteissa. Osa heistä on siirtynyt työskentelemään yrityksensä viestintäyksikköön.

The outcome

Olemme olleet erittäin tyytyväisiä Jamesin koulutustaitoihin.” – Johanna Ansamaa, Project Manager, Infor

Voit vierailla Inforin sivustolla täällä.