Asiakastarinat

He saivat viestinsä perille

Asiakkaani pitävät siitä, mitä teen. Niinpä suurin osa heistä käyttää palveluitani uudemmankin kerran.

Nämä asiakkaat ovat käyttäneet palveluitani viestiäkseen onnistuneesti asiakkaidensa kanssa. Avullani he ovat pystyneet kehittämään esiintymis- ja kirjoitustaitojaan sekä ymmärrystään muista kulttuureista.

belingual_image

Be Bilingual

Kaksikielisten lasten vanhemmille suunnatun opaskirjan editoiminen.

mapvision__image

Mapvision

Autoteollisuuden mittauslaitteiden myyntikatalogien ja tuotekäsikirjojen editointi ja oikoluku.

CIMG4840_small

Nordic Development Fund

Esiintymistaitokoulutusta alhaisen tulotason maiden kehitysprojektien hyväksi ja ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi.

Tavastia

Kulttuuritietoisuuskoulutusta käytännön harjoituksin eteläsuomalaisen ammattiopiston henkilökunnalle.

AltomCartoon

Altom

Esiintymistaitokoulutusta kansainvälisessä ohjelmistoseminaarissa pidettyä yritysesittelyä varten.

FinnishReadingCentre

Lukukeskus

Tekstin editointia ja kielivalmennusta nuorten lukutaidon ja lukutottumusten kehittämiseksi.

Infor-intohimona-viestinta

Infor

IT-asiantuntijoiden sekä insinöörien esiintymistaidon ja englanninkielisen kirjoittamisen kehittäminen.

cozify_eng

Cozify

Videon käsikirjoituksen editointi ja spiikkaus kehittyneen älyteknologian myynnin edistämiseksi.

Topiikki

Lehdistötiedotteiden, sosiaalisen median sisältöjen sekä verkkotekstien kääntäminen ja oikoluku suomalaisyritysten viennin edistämiseksi.

zenner_image

Insinööritoimisto W. Zenner

Rakennus- ja suunnittelualaan liittyvien verkkosivujen sekä teknisten raporttien mallipohjien editointi ja oikoluku.

Annaway

Laivasuunnittelua käsittelevien tekstien copywriting ja editointi yhtiön palveluiden laajentamiseksi laivanrakennusalalle.

SAMSUNG

Sinkkonen Consulting

Australiaan asumaan ja töihin muuttavien henkilöiden perehdyttäminen paikallisen kulttuurin saloihin.