Nordic Development Fund

Esitykset toimimaan eri kulttuureissa

Nordic Development Fund (NDF) on vuonna 1988 perustettu viiden pohjoismaan (Tanska, Suomi, Islanti, Norja ja Ruotsi) rahoituslaitos. Se edistää ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tähtääviä investointeja alhaisen toimeentulon maissa yhteistyössä monenkeskisten ja kahdenvälisten kehitysinstituutioiden kanssa.

Tilanne

Suurin osa NDF:n työntekijöistä joutuu säännöllisesti esittelemään työnantajaansa ja sen toimintaa sekä mahdollisia projekteja valtion elimille, komiteoille, kehitysrahoitusorganisaatioille ja muille intressiryhmille. Heidän työnsä edellyttää kykyä pitää esitelmiä erilaisissa tilanteissa ja kulttuureissa.

Haaste

NDF:n hallinto- ja viestintäpäällikkö Maria Talari lähestyi minua pyynnöllä esiintymistaitojen koulutuksesta. Hän oli kuullut minusta toiselta asiakkaaltani ja uskoi, että hänen työtoverinsa hyötyisivät koulutusohjelmastani. Pidimme useita yhden päivän koulutussessioita.

Tulos

”Pyysimme Jamesilta esiintymistaitokoulutusta koko henkilökunnallemme. Aikarajoitusten vuoksi päädyimme vain yhden päivän koulutukseen, vaikka kaksi päivää olisi varmasti ollut sen arvoista. Koulutussessiot olivat rentoja mutta asiapitoisia. Saimme paljon hyviä vinkkejä. Vaikka videonauhoitus tuntui ensin tarpeettomalta, se oli olennaisen tärkeä oppimisharjoituksen kannalta. Mielestämme Jamesin koulutustyyli oli nöyrä ja ammattimainen. Huomasimme, että hän oli erittäin kokenut kouluttaja. Koulutussession jälkeen useat työntekijämme kertoivat hyödyntäneensä oppimiaan tekniikoita esitelmissään. He tunsivat itsevarmuutensa kasvaneen esiintymisissään. Suosittelemme lämpimästi Koalan esiintymistaitojen koulutusta. Se on jokaisen siihen käytetyn minuutin ja euron arvoinen.” – Maria Talari

Voit vierailla NDF:n sivustolla täällä.