Zenner Engineers

Katse tulevaisuudessa

Laila Zenner johtaa LVI- ja akustiikkasuunnittelutoimistoa, jonka hänen isänsä perusti jo 1970-luvulla. Toistakymmentä henkilöä työllistävän, kasvavan yrityksen ydinosaamista ovat uudis- ja saneerauskohteiden suunnitteluprojektit.

Lailan johtama asiantuntijatiimi on erikoistunut LVI-, akustiikka- ja putkipostisuunnitteluun. Lisäksi LVI- ja äänilaboratoriossaan he tekevät alaan liittyviä kenttä- ja laboratoriomittauksia sekä tuotekehitystehtäviä eri laitevalmistajille.

Tilanne

Zennerille oli tullut ulkomaisia asiakkaita, joiden kanssa oli asioitava englannin kielellä. Laila halusi lisätä yrityksen englanninkielisten palveluiden tarjontaa. Parhaan kielitaidon omaavat työntekijät tekivät itse käännökset. He kuitenkin halusivat, että englantia äidinkielenään puhuva ammattilainen vielä tarkistaisi käännökset.

Haaste

Laila pyysi minua oikolukemaan ja editoimaan yrityksen englanninkielisten verkkosivujen sekä erilaisten raporttien mallipohjien tekstit. Olen työskennellyt teknisten ilmaisujen parissa paljon jo entuudestaan, joten termit olivat minulle tuttuja. Näin pystyin suoriutumaan tehtävästä jopa sovittua aikataulua nopeammin.

Tulos

”Jamesin kanssa on ollut helppo työskennellä. Kaikki asiat on etukäteen sovittu kirjallisesti yhdessä. James on toimittanut työt aikataulussa ja olen ollut tyytyväinen työn laatuun. Hänellä on ymmärrystä teknisestä kielestä. Voin lämpimästi suositella Jamesiä vastaaviin töihin.” – Laila Zenner

Voit vierailla Zennerin sivustolla täällä.